Hopkin’s Rose nudibranch ทากทะเลสีสันสวยงามอะไรปานนี้

เจ้าตัวสีแดงขนสีชมพูที่ทุกท่านได้เห็นกันอยยู่นี้คือสิ่งมีชีวิตที่เรียกกันว่า ทากทะเล โดยเป็นสายพันธุ์ Hopkin’s Rose nudibranch พบได้ตามแนวชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ ตัวของมันมีขนาดเล็กเพียง 20-30 มิลลิเมตร เท่านั้น
hopkins-rose-nudibranch
โดยบนตัวของมันจะปุ่มคคล้ายขนจำนวนมาก ดูเหมือนของเล่นเด็กงานวัดที่มีไฟอยู่ข้างในเลย สำหรับสีสันอันเด่นชัดของมันนั้น เป็นเหมือนกับสัญญานเตือนสัตว์อื่นให้หลีเลี่ยงการกินมันเป็นอาหาร คล้ายกับบอกว่ามันมีพิษกินไม่ได้นะพวกแบบนี้ครับ

ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น