Hooded Visorbearer ฮัมมิงเบิร์ดสวมสร้อยคอ

เจ้าของความงดงามที่ทุกท่านได้เห็นกันอยู่นี้คือเจ้า Hooded Visorbearer ซึ่งเป็นสายพันธุ์ฮัมมิงเบิร์ดที่พบได้ในประเทศบราซิล ตัวโตเต็มที่มีความยาว 9 – 10 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 4.8 กรัม ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Augastes lumachella
hooded-visorbearer

สำหรับเจ้าฮัมมิงเบิร์ดชนิดนี้มาพร้อมกับความโดดเด่น โดยในตัวผู้นั้นขนบริเวณด้านล่างลำคอจะมีสีสันที่สวยงาม ตัดกับสีขนสีเขียวที่ปกคลุมทั่วตัว ทำให้มองแล้วเหมือนกับว่ามันกำลังสวมสร้อยคออยู่นั่นเอง

ที่มา : สำรวจโลก
ภาพ : Joao Quental

แสดงความเห็น