Hercules สัตว์ในวงศ์เสือที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลก

สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้หลายๆ ชนิดมีขนาดที่ใหญ่โต แต่คุณเคยเห็นสัตว์ในสายพันธุ์แมวใหญ่หรือเสือขนาดใหญ่เท่านี้หรือไม่ เพราะนี่คือ สัตว์ในวงศ์เสือที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากที่สุดในโลก 

ที่เห็นกันนี้คือภาพของเจ้า Hercules  สัตว์ลุกผสมระหว่าง สิงโต และเสือ  มีเชื่อเรียกเฉพาะว่า Liger  มันอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา มีน้ำหนักมาถึง 922 ปอนด์  หรือราว 418 กิโลกรัม มันได้รับการบันทึกสถิติจาก Guinness Book of World Records ว่าเป็นอสัตว์ในวงศ์เสือและแมวที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลก hercules-liger

ใหญ่สุดๆ ไปเลย ไม่รู้ว่าแต่ละวันมันกินอาหารมือละเท่าไหร่

ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น