Hammer-headed bat ค้างคาวยักษ์แห่งแอฟริกา หน้าตาประหลาดแท้

เจ้าสัตว์หน้าตาประหลาดตัวนี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตจากนอกโลกแต่มันคือ Hammer-headed bat หรือ big-lipped bat  รู้จักกันในชื่อว่าเป็น ค้างคาวยักษ์แห่งแอฟริกา  มันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Hypsignathus monstrosus
hammer-headed-bat

พวกมันเป็นค้างคาวขนาดใหญ่ เมื่อกางปีกออกมีความกว้างได้มากถึง 27.0 – 38.2 นิ้ว เลยทีเดียว พวกมันมีขนสีเทาอมน้ำตาลจนถึงสีน้ำตาล เราจะพบค้างคาวชนิดนี้ได้ที่ระดับความสูง 1,800 เมตรขึ้นไป แถบตอนกลางของแอฟริกา

ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น