เบ่งบานเพื่อลาจาก Haleakala Silversword ต้นไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์

เพจสำรวจโลกได้โพสต์ภาพของดอกไม้หน้าตาแปลกประหลาดที่มีชื่อว่า Haleakala Silversword ซึ่งพบไดเ้บนเกาะ Maui ในฮาวาย ที่ระดับความสูง 2,100 เมตร เพราะพืชที่เติบโตได้ในสภาพอากาศร้อน โดยมีอายุตั้งแต่ 3-90 ปี
haleakala-silversword

ความพิเศษของต้นไม้ชนิดนี้ก็คือ เมื่อมันออกดอกที่สวยงามดังเช่นให้ภาพแล้ว ไม่นานมันจะค่อยๆ ตายจากโลกนี้ไป โดยดอกนั้นจะบานให้เห็นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม  และถือว่าเป็นต้นไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์ด้วยนะครับ  ต้นไม้ลักษณะเดียวกันนี้ในบล้านเราก็มีต้นไผ่ที่ออกดอกแล้วก็จะตาย นอกจากนี้ยงัมีต้นลานที่เมื่อออกดอกออกผลแล้วก็ตานเช่นกัน

ที่มา : สำรวจโลก

 

แสดงความเห็น