Guitarfishes ปลาโรนัน นี่มันฉลามผสมกระเบนชัดๆ

ปลารูปร่างหน้าตาประหลาดที่จะเป็นฉลามก็ไม่ใช่ กระเบนก็ไม่เชิงนี้เรียกกันว่า ปลาโรนัน (Guitarfishes) พวกมันเป็นปลาที่มีรูปร่างเหมือนกับฉลาม แต่หัวของมันกลับแบนและแหลมเหมือนกับปลากระเบน
guitarfishes

ด้วยเหตุที่ว่ามันเป็นรอยต่อของวิวัฒนาการระหว่างฉลามและปลากระเบน ที่มีมาตั้งแต่ยุคจูราสสิกตอนต้นทำให้มันจึงเป็นลุกครึ่งอยู่จนถึงทุกวันนี้ เจ้าปลาโรนันจะมีปากอยู่ใต้ลำตัว ตัวโตเต็มที่อาจยาวได้ถึง 3 เมตร พบได้ในเขตน้ำอุ่นทั่วและเขร้อนทั่วโลกครับ

ที่มา : สำรวจโลก ภาพจาก : China Dialogue Ocean

แสดงความเห็น