Grand Egyptian Museum ว่าที่พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เพจสำรวจโลกได้โพสต์เรื่องราวของ Grand Egyptian Museum ว่าที่พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังซับซ้อนมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกด้วย โดยตัวอาคารนนั้นสร้างอยู่บนพื้นที่ลาดชัน และยังมีส่วนของตัวอาคารส่วนใหญ่ที่อยู่ลึกลงไปใต้ดิน เพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพของโบราณสถานอันเก่าแก่โดยรอบ
grand-egyptian-museum

โดยรูปร่างของตัวอาคารนั้นได้แรงบันดาลใจจากพีระมิดกีซาทั้งสามแห่ง รวมพื้นที่มากถึง 490,000 ตารางเมตร มูลค่าการก่อสร้างอยู่ที่ 30,800 ล้านบาท โดยเมื่อสร้างเสร็จนี่จะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บและจัดแสดงโบราณวัตถุจากยุคอียิปต์โบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังมีวัตถุที่ไม่เคยถูกจัดแสดงที่ไหนมาก่อนกว่า 5,400 ชิ้น ที่ขุดพบโดย ฮาวเวิร์ด คาร์เตอร์ (Howard Carter) นักโบราณคดีชาวอังกฤษ ในปี 1922 มาจัดแสดงด้วย
grand-egyptian-museum

โดย Grand Egyptian Museum จะพร้อมเปิดให้เข้าชมในช่วงปลายปีนี้ หลังจากที่ก่อสร้างมากว่า 30 ปี

ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น