Gigantic jet ฟ้าผ่าอันสวยงามที่พบเห็นได้ยาก

ความสวยงามของธรรมชาตินั้นมีอยู่มากมาย ไม่เว้นแม้แต่เหตุการณ์ฟ้าผ่า ก็ยังมีความสวยงาม แถมที่เรานำมาให้ชมกันนี้ยังเป็นอะไรที่หาชมได้ยากด้วยน่ะ

เพจสำรวจโลกได้โพสต์ภาพของปรากฏการณ์ฟ้าผ่าที่หาชมได้ยากเรียกกันว่า Gigantic jet โดยภาพสายฟ้าสีแดงและสีฟ้าอันสวยงามดังกล่าวนี้ถูกถ่ายไว้ได้ในประเทศจีนเมื่อปี 2016 มันเกิดขึ้นในระดับที่สูงกว่าที่เราจะพบเห็นได้ทั่วไป โดยฟ้าผ่าแบบนี้จะเกิดขึ้นที่ความสูง 40 – 50 กิโลเมตรเหนือพื้นโลก
gigantic-jet

ปรากฏการณ์ Gigantic jet  นั้นจะเปิดฟ้าผ่าเป็นแสงสีแดงและม่วงพร้อมๆ และมักจะเรียกรวมกันว่า Sprite ซึ่งเป็นแสงสว่างชั่วคราว(Transient Luminous Events, TLEs)มักเกิดขึ้นพร้อมกับพายุฝนฟ้าคะนอง

สวยมากๆ เลยน่ะ เหมือนเป็นสีม่วงเลย

ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น