ทรงผมอยย่างเฟี้ยว! หมึกแก้ว Galiteuthis phyllura

นี่คือ หมึกแก้ว Galiteuthis phyllura  สายพันธุ์ย่อยของ Glass Squid หรือ Cockatoo squid   เป็นหมึกที่พบได้ในระดับความลึก 300-1000 เมตร ของมหาสมุทร มันมีตัวที่ใสจนมองเห้นอวัยวะภายในได้เลย
galiteuthis-phyllura
ตัวโตเต็มที่มีตวามยาวราวๆ 50 เซนติเมต ออกล่าสัตว์น้ำและหมึกขนาดเล็กเป็นอาหาร ลักษณะของมันดูเหมือนว่ามากับทรงผมสุดเฟี้ยวด้วย

ที่มา : สำรวจโลก
ภาพ MBARI

แสดงความเห็น