Five Flower Lake ทะเลสาบหวู่ฮัวน้ำใสจนเห็นพื้น

ที่ทุกท่านได้เห็นกันอยู่นี้คือ Five Flower Lake หรือ ทะเลสาบหวู่ฮัว หนึ่งในทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุด ในหุบเขาจิ่วไจ้โกว บริเวณเชิงเขา Minshan ทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวนประเทศจีน ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและอุทยานแห่งชาติ มีชื่อเสียงทางด้าน เทือกเขาอัลไพน์ที่ขรุขระ ทะเลสาบ ลานหินปูน ถ้ำ น้ำตก ป่าต้นสน และสายพันธุ์พืชต่างๆ
five-flower-lake

ไฮไลท์คือ น้ำในทะเลสบาแห่งนี้มีความใสขั้นสุด ชนิดที่ว่ามองเห็นพื้นด้านล่างได้อย่างชัดเจน เห็ฯกระทั่งลำต้นของต้นไม้โบราณที่จมอยู่ก้นทะลสาบเลยทีเดียว
ที่มา : สำรวจโลก
ภาพ mushroomtravel

แสดงความเห็น