Elephant cactus ต้นกระบองเพชรยักษ์ในเม็กซิโก

มันใหญ่ยักษจริงๆ สำหรับ ต้นกระบองเพชรยักษ์ในเม็กซิโก สายพันธุ์ Mexican giant cardon โดยทั่วไปเรียกกันว่า Elephant cactus หรือ แคคตัสช้าง มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Pachycereus pringlei
elephant-cactus
เป็นพืชท้องถิ่นที่พบได้ในเม็กซิโก ต้นอาจสูงได้ถึง 18 เมตร และมีอายุนับ 100 ปี เลยทีเดียว

ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น