Domed Land Snail หอยทากที่ช้าที่สุดในโลก

นี่คือ หอยทากดินหลังโดม (Domed Land Snail)  มันเป็นหอยทากชนิดใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อปี  2013 ที่ผ่านมา เป็นหอยทากขนาดเล็กอาศัยอยู่ในถ้ำลึกใต้ดิน 900 เมตร ในแถบตะวันตกของโครเอเชีย ขนาดสูงเพียงไม่ถึง 2 มิลลิเมตร และกว้างราว 1 มิลลิเมตร  ไร้ตา พร้อมกับเปลือกหอยที่โปร่งแสง วงก้นหอยมี 5-6 วง  รูปร่างคล้ายโดม
domed-land-snail

และถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสัตว์ที่เึคคลื่อนที่ช้าที่สุดในโลกด้วย โดยในหนึ่งสัปดาห์นั้นมันเคลื่อนตัวไปได้เพียงไม่กี่มิลลิเมตรเท่านั้น นักวิทยาศาสตร์คาดว่า มันน่าจะเดินทางด้วยการเกาะไปกับสัตว์อื่นหรือไม่ก็ไปกับน้ำ

ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น