Coffinfish ปลาโลงศพ หรือ คางคกทะเล ชื่อไม่น่าจรรโลงแต่ตัวจริงน่ารัก

ฟังชื่อแล้วทำไมน่ากลัวอย่างนี้ สำหรับเจ้าปลาทัเลที่มีชื่อว่า  Coffinfish ปลาโลงศพ หรือเจ้า คางคกทะเล มันเป็นปลาขนาดลเ็กที่อาศัยอยู่ตามพื้นของมหาสมุทรแปซิฟิก มันหายใจด้วยการกลั้นหายใจอมน้ำไว้ในเหงือที่ขยายใหญ่จนเกือบเต็มพื้นที่ภายในลำตัวตั้งแต่ 26 วินาที ไปจนถึง 4 นาที แล้วปล่อยน้ำออก ซึ่งต่างจากปลาทั่วไปที่จะใช้วิธีหายใจด้วยการนำน้ำที่มีก๊าซออกซิเจนเข้าทางปาก ผ่านไปตามช่องเหงือกเพื่อกรองออกซิเจนไปใช้ แล้วขับน้ำออกทางช่องแก้มในทันที
coffinfish
โดยการหายใจที่แปลกของมันนี้คาดกันว่ามันทำเพื่อให้ลดการใช้พลังงานในการหายใจครับ

ที่มา : สำรวจโลก
ภาพ : National Oceanic and Atmospheric Administration: NOAA

 

แสดงความเห็น