ลิงหรรมฟ้า สีฟ้าธรรมชาติจริงๆ ไม่ได้ทาสีแต่อย่างใด

ภาพที่ทุกท่านได้เห็นกันอยู่นี้คือ ลิงเวอร์เว็ต หรือลิงกำมะหยี่  (Chlorocebus pygerythrus)  พวกมันมีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาตะวันออกลักษณะโดยทั่วไปมันคล้ายกับลิงธรรมดาๆ มีความสูงราว 42-49 ซม.  น้ำหนัก  4 -5.5 กิโลกรัม  อายุไขราวๆ 13 ปี
chlorocebus-pygerythrus
ความโดดเด่นของลิงชนิดนี้จะอยู่ที่เพศผู้ โดยพวกมันจะมี อัณฑะสีฟ้าสดใส โดยสีดังกล่าวมีไว้สำหรับเป็นจุดเด่น ดึงดูดเพศเมีย

ที่มา : สำรวจโลก
ภาพ Bernard DUPONT

แสดงความเห็น