Chengyang Bridge สะพานเฉิงหยาง สะพานไม้ที่สวยที่สุดในประเทศจีน

ความสวยงามที่ทุกท่านได้เห็นกันอยู่นี้คือ สะพานเฉิงหยาง หรือ Chengyang Bridge สะพานแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสะพานไม้ที่สวยที่สุดในประเทศจีน ซึ่งหลายคนที่ได้เห็นก็บอกเหมือนกันว่าสวยมากๆ
chengyang-bridge

สำหรับสะพานแห่งนี้นั้นตั้งอยู่ในหมู่บ้านต้ง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 1 ใน 56 ชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน ด้วยความงดงามมันได้รับฉายาว่า flower bridges ด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามมีหลังคาซ้อนกันถึง 3 ชั้น ตัวสะพานมีความยาวทั้งสิ้น 64.4 เมตร กว้าง 3.4 เมตร  ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำ 10 เมตร โดยสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ 1912

ที่มา : สำรวจโลก
ภาพ gill_penney

แสดงความเห็น