Centuripe หมู่บ้านรูปร่างแปลกของอิตาลี

นี่คือ มู่บ้านที่อยู่ในตอนกลาง-ตะวันออกของซิซีลี ประเทศอิตาลี  มีชื่อว่า Centuripe ตั้งอยู่ที่ความสูง 732 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อยู่บนสันเขาระหว่างแม่น้ำ Simeto และ Dittaino  เมื่อมองจากมุมสูงมันดูจะมีรูปร่างที่แปลกตา เพราะเป็นการสร้างไล่ไปตามสันเขา ดูคล้ายกับรูปร่างขนคน หรือเหมือนกับดาวทะเล เมืองแห่งนี้มีประชากรทั้งหมด 5,000 คน
centuripe
เมืองแห่งนี้เคยถูกทำลายหลายครั้งจากสงคราม ปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวหลักเป็นซากเมืองคลาสสิกที่ยังหลงเหลืออยู่ โดยเป็นซากที่หลงเหลือมาจากยุคโรมัน

ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น