พืชพันธุ์ที่สุดในโลก รวมต้นไม้ ดอกไม้ พืชพันธุ์ต่างๆที่มีความเป็นที่สุดในโลก