รวมความเป็นที่สุดในโลกของมนุษย์ คนเราก็มีความเป็นที่สุดในโลก