บัตเตอร์เวิร์ตส์ พืชที่มาพร้อมฉายาสวยพิฆาต

นี่คือ บัตเตอร์เวิร์ตส์ พืชสกุลที่เป็นพืชกินแมลง ในไทยรู้จักกันในชื่อ พิงกุย หรือ พิงกุยคูล่า  ลักษณะคล้ายกับกลีบกุหลาบ มันมีวิธีจับเหยื่อคล้ายกับต้นหยาดน้ำค้าง บริเวณขอบใบของมันจะเต็มไปด้วยต่อมเล็กๆ ที่คอยเป็นประสาทสัมผัสรับรู้เมื่อมีเหยือ่มาติดกับดัก
butterworts-pinguicula
จากนั้นต่อมจะผลิดเมือกเหนียวออกมาเพื่อไม่ให้เหยื่อหลุดรอดไปได้ เหยื่อจะถูกย่อยด้วยเอนไซม์และกลายเป็นอาหารให้บัตเตอร์เวิร์ตส์ เหล่านักพฤกษศาสตร์จึงให้ฉายาว่า “สวยพิฆาต ”

ที่มา : สำรวจโลก
ภาพ : Twitter / Triffid Nurseries

แสดงความเห็น