Bowerbird นกนักสะสมพลาสติก

ภาพที่เห็นนี้ไม่ใช่ร้านขายของเก่า หรือว่าแหล่งรับซื้อขยะมาคัดแยกแต่อย่างใด แต่นี่คือรังของ นกบาวเวอร์ (Bowerbird) นกที่พบได้บนเกาะนิวกินี และประเทศออสเตรเลีย  โดยพวกมันมีพฤติกรรมในการสร้างรังที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ซึ่งเพศผู้จะทำรังแบบนี้เพื่อดึงดูความสนใจของนกเพศเมีย
bowerbird
โดยมันจะเลือกกิ่งไม้ต่างๆ มาสร้างเป็นซุ้มคล้ายกับเตนท์ และบางครั้งมันก็ใช้วัสดุที่มนุษย์ทิ้งเป็นขยะอย่างเช่น เศษพลาสติก ฝาขวดหรืออะไรก็ตามที่มีสีสันสวยงามมาตกแต่งซุ้มของมัน โดยมันจะเลือกวัสดุที่มีสีสันใกล้เดคียงกันมาวางรวมไว้เป็นกลุ่ม เหมือนการจัดสวนเพื่อดึงดูดตัวเมียนั่นเอง

ภาพ ebird.org/species/vogbow2
ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น