Black vulture แร้งที่คล้ายกับใส่หน้ากากเอาไว้

ที่เรากำลังชมกันอยู่นี้คือ แร้งดำ หรือ Black vulture มันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Coragyps atratus สำหรับแร้งดำำนนั้นมีถิ่นอาศัยอยู่ในแถบทวีปอเมริกา  ไล่มาตั้งแต่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาและเปรู ไปจนถึงตอนกลางของชิลีและประเทศอุรุกวัย
black-vulture

ลักษณะเด่นของแร้งดำคือ ขนที่มีสีดำ ส่วนใบหน้าของมันนั้นไร้ขน แต่จะมีหนังที่ย่นกล้ายกับใส่หน้ากากเอาไว้ โดยตัวโตเต็มวัยนั้นจะมีวงปีกกว้างถึง 1.5 เมตรเลยยทีเดียว

ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น