Betsiboka แม่น้ำสีแดง ที่ราวกับหมึกยักษ์กำลังคืบคลานขึ้นผืนดิน

โลกของเรานั้นเต็มไปด้วยความน่าอัศจรรย์มากมาย อย่างเช่นที่เราจะนำไปชมกันในวันนี้ ขอเชิญทุกท่านเดินทางไปยัง มาดากัสการ์ เพื่อชื่นชมความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างของธรรมชาติกับแม่น้ำสีแดง Betsiboka เมื่อมองมุมสูงนี่คือหมึกยักษ์ที่กำลังคืบคลานขึ้นผืนดิน
betsiboka
Photo credit : NASA

แม่น้ำ Betsiboka นั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมาดากัสการ์ ถือเป็นหลักฐานของการรเกิดภัยธรรมชาติของการกร่อนผิวดินบนเกาะเมื่อ 50 ปีก่อน โดยสีแดงสดของแม่น้ำที่หลั่งไหลลงมานั้นหากมองจากมุมสูงดูคล้ายกับหนวดหมึกยักษ์ สายน้ำที่เหมือนกับหนวดหมึกยักษ์นี้เป็นผลมาจากการชะล้างตะกอนของธาตุเหล็ก ไหลลงจากแนวเชากับการถมทับบริเวณปากแม่น้ำ
betsiboka
Photo credit : Gloumouth1/Wikimedia Commons

มีการคาดการณ์ว่า ฤดูฝนในมาดากัสกานั้นแต่ละปี มีปริมาณของดินที่ถูกชะล้างมากถึง 400 ตันต่อเฮกตาร์  หรือต่อ 10,000 ตารางเมตร  เมื่อดินไหลลงแม่น้ำทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น และสีก็เข้มข้นขึ้นไปด้วย ทำให้แม่น้ำ Betsiboka มีสีแดงเข้มราวกับสีเลือกเลยทีเดียว
betsiboka
Photo credit : Axelspace Corporation

ที่มา : realmetro

แสดงความเห็น