Beijing Daxing Airport สนามบินที่รองรับผู้โดยสารหนาแน่นที่สุดในโลก

กลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวของความเป็นที่สุดในโลกของเราในวันนี้ รัฐบาลจีนได้สร้างสนามบินแห่งใหม่ที่ที่มีความสามารถในการรองผู้โดยสารจำนวนมาก  Beijing Daxing Airport  หรือ สนามบินปักกิ่งต้าซิง  โดยนับเป็น สนามบินที่รองรับผู้โดยสารหนาแน่นที่สุดในโลก

beijing-daxing-airport

สนามบิน Beijing Daxing Airport นั้นตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง เปิดใช้งานให้มีเที่ยวบินพาณิชเที่ยวแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2019 ที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าให้รองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 100 ล้านคนต่อปี ในช่วงปี 2583  beijing-daxing-airport

สนามบินแห่งนี้ ได้รับการออกแบบโดบ Zaha Hadid  สถาปนิกชื่อดังระดับโลก ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2557 มูลค่าก่อสร้างอยู่ที่ 11.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ  อาคารมีทั้งหมด 2 ชั้น  มีพนักงานจำนวนมากถึง 40,000 คน พื้นที่ของสนามบินนั้นมีทั้งหมด 47 ตารางกิโลเมตร เทียบได้เท่ากับ 97 สนามฟุตบอล

beijing-daxing-airport

สนามบินปักกิ่งต้าซิงนั้น ได้รับการขนานนามว่าเป็น ปลาดาว เหนื่องจากมีรูปร่างที่มองจากด้านบนแล้วคล้ายกับปลาดาวนั่นเอง และสนามบินแห่งนี้ยังมีพื้นที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ กักเก็บน้ำฝนได้ 100% และภายในสนามบินยังใช้ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดด้วย

ที่มา : สำรวจโลก

 

แสดงความเห็น