Basket Tree ต้นไม้ดัดที่เก่าแก่ที่สุด

ที่เราได้เห็นกันอยู่นี้คือผลงานของ Axel Erlandson ผู้ที่ริเริ่มการดัดต้นไม้ในช่วงปี 1920 ต้นไม้ที่เขาดัดมักจะมีรูปร่างแปลกๆ และมีความแตกต่างจากการดัดไม้ทั่วไป อย่างเช่นดัดเป็นรูปเงื่อน คน หรือเก้าอี้เป็นต้น ส่วนรูปแบบการดัดที่มีชื่อเสีงที่สุดนั้นชื่อว่า Basket Tree การดัดต้นไม้ให้มีลักษณะเหมือนกับตะกร้า โดยมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมผลงานในชื่อ The Tree Circus ในช่วงปี 1947
basket-tree

ต้นไม้หลายต้นหระจายและเปลี่ยนเจ้าของไป หลังจากที่เขาเสียชีวิตในปี 1964 บางส่วนนั้นหลงเหลือและได้รับการดูแลโดย Mark Primack และ Michael Bonfante เจ้าของ Gilroy Gardens ในแคลิฟอร์เนีย ต้นไม้เหล่านั้นคงอิยู่มาจนถึงปัจจุบัน

ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น