Baljenac island เกาะลายนิ้วมือ

นี่คือ Baljenac island เกาะเล็กๆ ในโครเอเชีย เมื่อมองจากมุมสูงจะเห็นว่ามันคล้ายกับลายนิ้วมือขนาดใหญ่ เหมือนจริงๆ โดยบนเกาะนั้นเต็มไปด้วยเส้นขนาดใหญ่โค้งไปมา ซึ่งมาจากกำแพงหินเก่าแก่บนเกาะที่เรียกว่า ซูโซซิด (suhozid) ในภาษาโครเอเชีย มีความยยาว 23 กิโลเมตร เรียงซ้อนกันไปมาบนพื้นที่เล็กๆ ขนาด 0.14 ตารางกิโลเมตร
baljenac-island

โดยชาวเกาะ Kaprije ที่อยู่ใกล้เคียงเกาะลายนิ้วมือนี้คือผู้ที่สร้างกำแพงกินทั้งหมด พวกเขาสร้างด้วยมือเปล่า โดยเหตุที่สร้างขึ้นก็เพื่อให้เป็นสิ่งป้องกันลมทะเลที่รุนแรง ปกป้องไร่องุ่นและสวนผักผลไม้อื่นๆ ที่พวกเขาปลูกไว้นั่นเอง

พิกัด : กดเลย

ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น