Samsung เล็งเพิ่มยอดขายสมาร์ทโฟนจอพับได้อย่างจริงจังในช่วงปี 2020

ดูเหมือนว่าการมาของสมาร์ทโฟนจอพับได้ของ Samsung  นั้นจะสวยงามไม่น้อย แม้ว่าหลังจากเปิดตัวจะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตัวเครื่องอยู่บ้างก็ตาม ดูต่อ »

Microsoft ญี่ปุ่น ใช้ระบบทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ ผลงานดีขึ้น 40%

การได้ทำงานและหยุดหลายวันต่อสัปดาห์นั้นเป็นความปราถนาของใครหลายๆ คน สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วที่ญุี่ปุ่น เมื่อ ดูต่อ »