หัวไม่ได้โน ปลาหัวแกะเอเชีย ปลาแปลกๆ ในทะเล

หน้าตาดูแปลกประหลาดตัวนี้คือ ปลาหัวแกะเอเชีย (Asian sheepshead wrasse) หรือเรียกกันว่า Kobudai มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Semicossyphus reticulatus มันเป็นปลาทะเลที่อาศัยอยู่บริเวณหินปะการังในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก
asian-sheepshead-wrasse
เป็ฯที่รู้จักในแถบคาบสมุทรเกาหลี  ญี่ปุ่น และจีน มันมีความยาวประมาณ 1 เมตร และมีพร้อมกับหน้าผากที่งอกนูนออกมาเหมือนกับหัวโนใหญ่ และคางก็ยื่นออกมาจากด้านหน้าด้วย แปลกดีนะ

ที่มา : สำรวจโลก
ภาพ : Tony Wu

แสดงความเห็น