Amazon leaffish ปลาใบไม้อเมซอน การพรางตัวขั้นสุดยอด

นับเป็นการพรางตัวตามธรรมชาติที่สุดยอดมากๆ ชนิดหนึ่งเลยสำหรับเจ้า ปลาใบไม้อเมซอน (Amazon leaffish) ใครไม่เชื่อว่าสุดยอดก็ดูตามภาพได้เลยครับ เหมือนใบไม้ตั้งแต่หัวจรดหางกันเลยทีเดียว
amazon-leaffish
รูปร่างของมันนั้นเหมือนใบไม้มากๆ มีทั้งก้าน แขนง และพวกมันมักจะลอยตัวอยู่นิ่งๆ บริเวณผิวน้ำเพื่อดักรอจับกินกุ้งหรือลูกปลาขนาดเล็กเป็นอาหาร มันพางตัวเหมือนกับเป็นใบไม้ที่ลอยน้ำอยู่ ปลาชนิดนี้ตัวโตเต็มวัยมีความยยาวประมาณ 8 เซนติเมตร  วางไข่คราวละประมาณ  300 ฟอง  และใช้เวลาเพียง 3 วันในการฟักเป็นตัว

ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น