เบอร์รี่แซลมอน ผลไม้สวยน่ากิน

นี่คือผลไม้ที่มีชื่อว่า เบอร์รี่แซลมอน เป็นไม้พุ่มที่มีลำต้นสูง 1- 4 เมตร ผลนั้นมีสีส้มหรือแดง ษณะคล้ายราสเบอร์รี่ โดยจะออกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนกรกฎาคมรับประทานได้
เบอร์รี่แซลมอน-007
เบอร์รี่แซลมอนนั้นพบได้ในที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีฝนตกชุก เป็นอาหารให้สัตว์หลายชนิดรวมถึงคนด้วย

ภาพ : shell253
ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น